Facebook

Viktigt meddelande!

Nu har Dalaenergi Fibernät påbörjat sin omläggning till ny kommunikationsoperatör (KO), se bifogat meddelande.
Vi inväntar också den sista utrustningen så att de kvarvarande (prio 2) medlemmarna kan beställa tjänst från den 15 oktober.
/Ordf

"Kommer vad jag vet idag inte att vara möjligt att beställa tjänster fram till 15 oktober och efter det så är det hos vår nya KO som man gör beställningarna.

Skickar länk på hur den sidan ser ut och den är uppe live nu och fler tjänsteleverantörer tillkommer.

Fibernät i Dalarna

Byarna Nyberget, Lövåsen och Gustavsbo ligger i ett naturskönt område i Säters kommun. Invånarna har bildat Nybergets Fiber Ekonomiska Förening (NFEF) för att förbättra villkoren för boende och företagsamhet i området genom att investera i ett fiberoptiskt nätverk, då området karaktäriseras av mycket dålig mobil täckning och ett instabilt fast telenät, som störs av åska, regn och blåst.
Vi har gjort en grundlig projektering och kostnadsberäkning och tecknat avtal med 70 % av de fastboende och 40 % av de fritidsboende i området, totalt 50 % av totala antalet fastigheter.

Nu kör vi !!!!

Nu kör vi !!!!
Efter genomförda slutsamtal är kontraktet klart och underskrivet. Vi börjar bygga vårt efterlängtade fibernät den 4 maj i grenen Trädgårdsnäset - Lövåsen. Det känns inspirerande att få jobba med entreprenören ELAB i Falun.
/Ordföranden och Perra

Pages