Facebook

Viktigt meddelande!

Nu har Dalaenergi Fibernät påbörjat sin omläggning till ny kommunikationsoperatör (KO), se bifogat meddelande.
Vi inväntar också den sista utrustningen så att de kvarvarande (prio 2) medlemmarna kan beställa tjänst från den 15 oktober.
/Ordf

"Kommer vad jag vet idag inte att vara möjligt att beställa tjänster fram till 15 oktober och efter det så är det hos vår nya KO som man gör beställningarna.

Skickar länk på hur den sidan ser ut och den är uppe live nu och fler tjänsteleverantörer tillkommer.

http://dalaenergifibernat.qmarket.se/

OBS!! Ingen beställning kan göras från denna sidan i dagsläget utan efter 15 oktober."