Facebook

Trädgårdsnäset

Första "spadtaget"!

foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


En kabel låg alldeles för grunt.

foto: Per Erik Kihlstedt


Precisionsgrävning för att hitta två andra kablar som låg djupare.

foto: Per Erik Kihlstedt


De hittades! De ligger alldeles nedanför den gula slangen i bild.

foto: Per Erik Kihlstedt


Även grävskopor kan behöva lite tandhygien ibland.

foto: Per Erik Kihlstedt


Nu har vi kommit förbi alla krångliga kablar och slangar. Nu är
det bara att dra på!

foto: Per Erik Kihlstedt


Hoppas gräset gror snart!

foto: Per Erik Kihlstedt


Stenbacks slang lagad. Tack ELAB!

foto: Per Erik Kihlstedt


Så ska en kanalisation se ut före övertäckning! Urgrävt, sand i
botten, kablar, slangar och söknät, sand ovanpå, varningsband.

foto: Per Erik Kihlstedt


foto: Per Erik Kihlstedt


Den stora stenen, som alltid legat i vägen vid Backs hus är nu flyttad
ut i skogen. Se till höger i bilden.

foto: Per Erik Kihlstedt