Facebook

Fibervänner!

Fibervänner!
Nu har styrelsen beslutat att vi går vidare med ansökan om bidrag till en utbyggnad som planeras genomföras sommaren - hösten 2015 efter beslut i Bryssel /EU under våren.

Vår ekonomiska plan är ansträngd med anledning av att bidragsdelen numera är begränsad till endast 50 % av bidragsgrundade kostnader (förra omgången var det 70 %). Därtill kommer kostnader som inget bidrag ges till, exempelvis de räntor på byggnadskreditiv som vi måste betala tills hela projektet är färdigt och bidragen från Landsbygdsprogrammet betalas ut.

Med hälsningar
Ordförande